CÁC HỘI THẢO ĐÀO TẠO ĐÃ TRIỂN KHAI

Hội thảo Công nghệ thực tế ảo trong giáo dục với lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo Công nghệ thực tế ảo trong giáo dục với lãnh đạo Tỉnh Nam Định.

HỘI THẢO VỀ GIÁO DỤC 4.0 VÀ MÔ HÌNH LỚP HỌC THÔNG MINH TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM